Δημιουργία νέας πτέρυγας για την επέκταση της παραγωγής

Δημιουργία νέας πτέρυγας για την επέκταση της παραγωγής
Font size

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη των πελατών μας για μεγαλύτερο όγκο παραγωγής, προχωρήσαμε τις τελευταίες μέρες στην σχεδίαση και την επέκταση του χώρου παραγωγής, όπου θα εγκατασταθεί νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, στα πρότυπα της συνεχούς αναβάθμισης των παραγωγικών μας δυνατοτήτων.

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ